SMG-Örnek Görev

Mars’a giden kolonistlerin, gezegende geçireceği (2) yıllık süre (x100) gün hızlandırılarak (7) günlük görev döngüsüne sığdırılmıştır. Aşağıda bir takımın görev/eğitim bilgisi yer almaktadır. Takımlara verilen görevler, liderin takım personelinin ilgi alanına göre seçtiği temel bilimlere ve seçtikleri koloni laboratuvar/tesislerin özelliğine göre şekillendirilir. Takımlara verilen görevler, SMG yönetimi tarafından mevcut görev bankasından takıma göre seçilir.

Görev Günü SOL-1

 • Takım lideri ve mürettebatı ile tanışma toplantısı.
 • Mars gezegeninin tanıtılması (Astronomi çözümleri)
 • Fırlatma, Dünyadan ayrılış, yolculuk ve Mars’a iniş. (Video, animasyon, seslendirme)
 • MoEP Yapay Zeka Sohbet Botu’nun tanıtılması (Bazı görevler için 7/24 ana bilgisayar görevi üstlenecek ve göreve yönelik sohbetler/veri sorgulama, ödevlere yönelik tiyo verme yapılabilecektir, SMG ve üniteleri hakkında bilgi alınabilecek)

Görev Günü SOL-2

 • Günlük meteorolojik durum raporunun gönderilmesi (Gözlem yeteneği kazandırma)
 • Mors haberleşmesi ile koloniye gelen mesajı çözme mesaj oluşturma. (Haberleşme, öğretici çözümler)
 • Takımın koloni yerleşkeleri harita üzerinde *.kmz dosyası bazlı gösterimi ve yerleşim konum bilgilerinin harita üzerinde tartışılması. (Geometri, matematik, yön kavramları ve harita okuma öğretici çözümler)
 • Takıma jeoloji araştırma görev talimatının verilmesi (Bilimsel ön araştırma ve kaynak inceleme becerisi kazandırma)

Görev Günü SOL-3

 • Günlük meteorolojik durum raporunun gönderilmesi (Gözlem yeteneği kazandırma)
 • Su tanklarında sızıntı alarmı ve kaçak miktarının hesaplanması (Matematik, havuz problemleri öğretici çözümler)
 • Takımın jeoloji görevinin sunumu ve akabinde bir jeolog tarafından konu hakkında bilimsel açıklama, mürettebat ile konu hakkında tartış, soru cevap. (Fen bilgisi öğretici çözümler. Bir gün önceden verilen fen laboratuvarı görevidir. Toz halindeki volkanik tüfün sulandırılmış çözelti haline getirilerek pH değerinin ölçülmesi, ışık mikroskopunda inceleme ve fotoğraflanması, sayfadan indirilen örnek inceleme formuna göre doldurulması)
 • Takıma biyoloji araştırma görev talimatının verilmesi. (Elma meyvesinin DNA analizi ve pH)

Görev Günü SOL-4

 • Günlük meteorolojik durum raporunun gönderilmesi (Gözlem yeteneği kazandırma)
 • Arama ve kurtarma görevi (Hedef bölgesine varış, rover batarya durumu, oksijen yeterliliği vb. zamansal hesaplama)
 • DNA Analizi sonuçlarının anlatılması ve bir biyolog tarafından konu hakkında bilimsel açıklama, mürettebat ile konu hakkında tartışma, soru cevap. (Fen, biyoloji, lab, gözlem ve deney yeteneği)

Görev Günü SOL-5

 • Günlük meteorolojik durum raporunun gönderilmesi (Gözlem yeteneği kazandırma)
 • Hava aracı kaza kırım, hedef tespit. (Geometri, matematik, yardımseverlik, koruma içgüdüsü. Düşüş noktası kestirme hesaplamaları, 3 noktadan açısal değerlerle hedef belirleme)
 • Uydu verilerinden harita görüntülerinin elde edilmesi mürettebat tarafından yorumlanması. Akabinde uzay mühendisleri tarafından konu hakkında bilimsel açıklama yapılması, soru cevap ve tartışma. (Uydu haberleşmesi öğretici çözümler. Önceden hazırlanmış ve Robot36, yetişkinler için MD-160 modunda ses dosyasına çevrilmiş verinin çözümü, krater ağız yapısı, toz birikimi incelenmesi, eski dönem su akış izlerinin yön tespiti)

Görev Günü SOL-6

 • Toz fırtınası alarmı (İletişim yok, takımlar bir gün sonrası için sunum hazırlık zamanı olarak değerlendirir)
 • Ödev: Mürettebatın kendi habitat alanı dizaynı (2D ve 3D boyutlu çizim, hayal becerisi yeteneği kazandırma)

Görev Günü SOL-7

 • Günlük meteorolojik durum raporunun gönderilmesi (Gözlem yeteneği kazandırma. 7 gün boyuna aynı işi aynı zamanda yapılması istenerek, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve yapılan işe sahiplenilme dürtüsünün geliştirilmesi hedeflenmiştir)
 • Ödev sonuçlarının bir mimar/tasarımcı ile birlikte değerlendirilmesi.
 • Görev bitim raporunun hazırlanması ve ekip liderinin sunum yapması. (Bilimsel sonuç ve rapor hazırlama, görev boyunca not tutma alışkanlığı kazandırma, sonuca önem verme becerisi kazandırma)
 • Soru ve tartışma bölümü (Görev ile ilgili SMG’de karşılaşılan güçlükler, öneriler, hataların tartışılması ve geri bildirimler)

Görev Sonrası Yapılan İşler

 • Takım adına sertifika gönderilir
 • Lider ve mürettebata ayrı ayrı sertifika gönderilir
 • Web sayfası ve sosyal medyada takımın görevi bitirişi duyurulur tamamlanan görevler listesine takım ismi eklenir.