Menu

SMG-Jeofizik Lab.

SMG

SMG-Senaryodaki Yeri

İki ana laboratuvar mecvuttur. Asli laboratuvar Mars yüzeyindeki SMG-MoEP Komuta Kontrol İstasyonu kolonisinde, diğeri çalışmaları desteklemek amacıyla SMG-Mars Yörünge İstasyonu‘nda konuşlandırılmıştır. Volkanik oluşumlar ve bitki ilişkisi konusunda SMG-Botanik Laboratuvarı ve sismik hareketler açısından SMG- Sismoloji Laboratuvarı  birlikte de çalışmalar yapmaktadır.

SMG-Genel Özellikleri

Mars kolonilerindeki araştırma ünitelerinden biri de jeofizik laboratuvarlarıdır. Araştırmacı kolonistler konuşlandıkları bölgelerde elde ettikleri ölçüm verileri, topladıkları örnekler sayesinde bu laboratuvarlarda yaşam izlerini inceler ve raporlarlar.

Jeofizik laboratuvarları her koloninin ana üssünde yer almaktadır. Laboratuvarlarda elde edilen veriler; arşivlenmek, diğer bilim insanları ile paylaşmak, detaylı inceleme ve analiz için Mars yörünge İstasyonuna, buradan da Dünyaya aktarılmaktadır.

Ana kolonide bulunan bu laboratuvarlarda jeofizik araştırmalarını esasen jeologlar ve astrojeologlar ile birlikte yürütmektedir. Ancak çoklu disiplin gereken konularda biyolog ve astrobiyologlar da bu ekibe dahil olmaktadır.

Tektonik Hareketler ve Mars

Volkanlar püskürtme esnasında çevreye yaydıkları lav, zehirli gaz ve kül nedeniyle çevresel yıkıma ve büyük zararlara neden olan tektonik hareketlerdir. Ancak bu zararlı etkiler ileriki zamanlarda aynı bölgenin bu kez çok daha verimli tarım alanlarının oluşmasını sağlamaktadır.

Bundan önemli etken de püskürme esnasında yerin derinliklerinden gelen çok miktarda mineralin yüzeyi kapsamasıdır. Bu yararlı mineraller sayesinde bölgede yeniden yaşam filizlenmektedir. Dünyada bu tür ekosistemin kalıcı olarak değişmesine “Aokigahara Ormanı” örnek gösterilebilir.

Volkanik püskürmelerdeki lav akıntıları volkanın yakın bölgesini daha çok etkilese de yükselerek atmosfere karışan kül bulutları çok uzak mesafelere kadar sürüklenebilmektedir.

Gittikçe soğuyan lav akıntıları kayalara, küller de yağmurların da etkisi ile toprağa karışır. Ancak şu an Mars’taki eski volkanların asidik mi yoksa faydalı bir püskürmeye mi neden olduğu henüz bilinmemektedir. Tozların içeriği ve özelliği bitki ve canlı türlerini doğrudan etkileyen bir husustur. Mars’a bakıldığında ise en son tektonik aktivitenin 2 milyon yıl önce gerçekleşmiş olduğu öngörülüyor.

Mars’taki Kayaçların Önemi

Diatomite; Milyonlarca yıl önce hem tatlı su hem de tuzlu suda yaşamış diyatom adı verilen silis kavkılı, mikroskobik ve tek hücreli organizmaların fosillerinden meydana gelmiş bir kayaç yapı varlığı olarak Mars araştırmalarında bulunması önemli bir konu olarak öne çıkacaktır.

Lava taşı, Skorya, Zeolit, Pomza, Vermikülit, Perlit; volkanik yapılar olması nedeniyle geçmiş dönemde Mars’taki tektonik hareketlerin olduğu bölgelerde bulunması, bu malzemelerin Dünyada bitki kök yapısı ve bitki yataklarında kullanılabiliyor olması öne çıkarabilir.

Katmanların Sıcaklık Ölçümleri ve Uzaktan Algılama

Kaya katmanlarını oluşumunu incelemek için bir malzemenin sıcaklığı değiştirme yeteneğini tanımlayan termal atalete odaklanılır. Küçük ve gevşek parçacıklara sahip kum, hızla ısı kazanır ve ısı kaybeder, katı bir kaya ise hava karardıktan sonra uzun süre sıcak kalır.

Yüzey sıcaklıklarına bakarak, çalışma alanlarındaki kayaların fiziksel özelliklerini belirlenebilir. Bir malzemenin gevşek ve aşınmış olup olmadığını, aksi halde katı gibi göründüğünde anlayabilirler. Bu katmanlardaki sıcaklık değişimi iniş yeri seçimi açısından da önemlidir.

Araştırma Alanları

 • Kaya gazı,
 • Kaya suyu.

Çalışma İmkanları

 • VIS-NIR Spektrometresi
 • Çok bantlı streo kameralar,
 • Portatif yeraltı radarı.

SMG-Sanal Mürettebat Tanımlama

 • Jeolog
 • Astrojeolog
 • Mineroloji Uz.
 • Stratigrafi Uz.
 • Jeokimya Uz.
 • Jeomorfoloji Uz.

Bu bölümde; yukarıda bilim-kurgu olarak anlatılan ve gerçek Dünya verileri ile benzeştirilen alanda, hangi uzman mürettebatın çalışabileceği ifade edilmiştir. Dilerseniz aşağıdaki listeden bu meslek dalında çalışan bir MoEP gönüllüsünün sesli mesleki tanıtım kaydını dinleyebilirsiniz.


MoEP Bilim Dünyası

Bu bölümden itibaren o gerçek dünyamıza ve gerçek bilime dönebilirsiniz. Yukarıda anlatılan konu ve sanal mürettebatın görevlendirildiği meslek ilginizi çekti ise; aşağıdaki çizelgede MoEP gönüllülerince kendi uzmanlık veya bilgi alanları ile ilgili sizin için hazırladıkları sesli tanıtım mesajlarına ve hazırlanan kurslara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca metinlerde geçen ancak açıklamasını göremediğiniz terim ve kısaltmalar için sözlüğümüzü kullanabilirsiniz. İçerik önerileriniz ile ilgili öneri, bize yazmak için ise iletişim bağlantısını kullanabilirsiniz.

Mars on Earth Project (MoEP) gönüllüsü bir uzmandan, onun mesleğini dinle.
Mars on Earth Project (MoEP) web sayfasında konuyla ilgili makale ara.

Mars on Earth Project (MoEP) web sayfasında konuyla ilgili bir kursa katıl.

Mars on Earth Project (MoEP) SMG Terimler ve kısaltmalar sözlüğünü kullan.

Ana SayfaSMG Takımı SMG-HakkındaİletişimÖneri 

Beğen  1
Yazar

MoEP Kurucu ortağı. SMG Bilim-Kurgu yazarı ve planlayıcı.