Menu

SMG-Uzaktan Algılama İstasyonu

SMG

SMG-Senaryodaki Yeri

SMG-Genel Özellikleri

“Uzaktan Algılama Nedir?” sorusu ile başlayacak olursak; gezegen yüzeyinin ve kaynaklarının incelenmesinde herhangi bir fiziki bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniği olarak tanımlanabilir. Uzaktan algılama sisteminin çalışması için gereken isterler özetle şu şekilde sıralanabilir.

 • Enerji kaynağı ya da ışıma,
 • Işınım veya radyasyon ve atmosfer,
 • Hedef ve interraksiyon,
 • Sensörler tarafından kaydedilen enerji aktarımı,
 • Veri alma ve işleme,
 • Yorumlama ve analiz,
 • Uzaktan Algılama & CBS
 • Mars Gözlem & Jeomekansal Veriler
 • 3B Jeolojik Modelleme
 • İşlemlerin gerçekleştirileceği uygun bir yazılım.

Mars kolonilerindeki araştırma istasyonlarındandır. Bu istasyonda görev alan uzaktan algılama uzmanları ve jeologlar; Mars yörünge uyduları tarafından farklı tarihlerde ve spektrumda çekilmiş olan Mars yüzey resimlerini incelemektedir.

İstasyon her koloninin ana üssünde yer almaktadır. Elde edilen veriler; arşivlenmek, diğer bilim insanları ile paylaşmak, detaylı inceleme ve analiz için Mars yörünge İstasyonuna, buradan da Dünyaya aktarılmaktadır.

Ana kolonide bulunan bu istasyon araştırmalarını esasen uzaktan algılama uzmanları ve jeologlar ile birlikte yürütmektedir. Ancak çoklu disiplin gereken konularda astrojeologlar, jeologlar ve bu ekibe dahil olmaktadır.

SMG-Mürettebat Tanımlama

 • Uzaktan Algılama Uzmanı
 • Astrojeologlar,
 • Jeologlar

SMG-Sanal Mürettebat Tanımlama

Bu bölümde; yukarıda bilim-kurgu olarak anlatılan ve gerçek Dünya verileri ile benzeştirilen alanda, hangi uzman mürettebatın çalışabileceği ifade edilmiştir. Dilerseniz aşağıdaki listeden bu meslek dalında çalışan bir MoEP gönüllüsünün sesli mesleki tanıtım kaydını dinleyebilirsiniz.


MoEP Bilim Dünyası

Bu bölümden itibaren o gerçek dünyamıza ve gerçek bilime dönebilirsiniz. Yukarıda anlatılan konu ve sanal mürettebatın görevlendirildiği meslek ilginizi çekti ise; aşağıdaki çizelgede MoEP gönüllülerince kendi uzmanlık veya bilgi alanları ile ilgili sizin için hazırladıkları sesli tanıtım mesajlarına ve hazırlanan kurslara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca metinlerde geçen ancak açıklamasını göremediğiniz terim ve kısaltmalar için sözlüğümüzü kullanabilirsiniz. İçerik önerileriniz ile ilgili öneri, bize yazmak için ise iletişim bağlantısını kullanabilirsiniz.

Mars on Earth Project (MoEP) gönüllüsü bir uzmandan, onun mesleğini dinle.
Mars on Earth Project (MoEP) web sayfasında konuyla ilgili makale ara.

Mars on Earth Project (MoEP) web sayfasında konuyla ilgili bir kursa katıl.

Mars on Earth Project (MoEP) SMG Terimler ve kısaltmalar sözlüğünü kullan.

Ana SayfaSMG Takımı SMG-HakkındaİletişimÖneri 

Beğen  2
Yazar

MoEP Kurucu ortağı. SMG Bilim-Kurgu yazarı ve planlayıcı.